دستگاه اتوماتیک شیار آب

دستگاه اتوماتیک شیار آب

دستگاه اتوماتیک شیار آب

دستگاه اتوماتیک شیار آب

AUTOMATIC TRIPDISCHARGELE WATER

If it is required, it can automatically open 2 or 3 sides of rthe water discharge channels of PVC profiles. Cocoon distance can be adjusted and it can be adopred according to each profiles.

Standard Voltage 220 V                              Machine Height 1860 mm
Frequency 50 Hz                                          Machine Width 610 mm
Total Power 1,5 Kw                                      Machine Lenght 440 mm
Air Pressure            ۵-۶  Bar Min.                   Machine Weight 95 Kg
Air Consumption 2.80 Lt. Dk.

اگر لازم باشد، می تواند به طور خودکار ۲ یا ۳ طرف کانال های تخلیه آب پروفیل های PVC را باز کند. فاصله پیله می توان تنظیم و می توان آن را با توجه به هر پروفایل به تصویب رسید.

 

 

سئو سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *